Sunday, February 17, 2019

[TRUYEN TRANH] - 7 VIÊN NGỌC RỒNG BẢN ĐẸP - TẬP 04 - CHAP 45-50

Tập 4 - Chap 45 - Trận chiến trên không
Tập 4 - Chap 46 - Chung kết
Tập 4 - Chap 47 - Kamehameha
Tập 4 - Chap 48 - Khỉ con SonGokuu
Tập 4 - Chap 49 - Jackie Chun trả đòn

Tập 4 - Chap 50 - Gokuu đầu hàng

📖////////////////


Tập 4 - Chap 46 - Chung kết

////////////////////////////

Tập 4 - Chap 47 - Kamehameha

////////////////
Tập 4 - Chap 48 - Khỉ con SonGokuu
////////////////


Tập 4 - Chap 49 - Jackie Chun trả đòn///////////////

Tập 4 - Chap 50 - Gokuu đầu hàng