Sunday, November 25, 2018

👩‍🏫👩‍🏫...ĐẠO ĐỨC 1 (1993)


📖📖
Chuyên mục: Giai đoạn 1990 - 2003
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Nhà xuất bản: NXB Giáo dục
Năm xuất bản 1993
sách Đạo Đức - cuốn sách xuất bản năm 1993, được dạy cho học sinh trong 8 năm, trước khi cải cách sách giáo khoa năm 2000.

Đây là cuốn sách của thế hệ 8x và đầu 9x! Với nhiều người, nó như một cuốn truyện tranh, kho báu của thời thơ ấu mà đến giờ mới tìm lại được.

Sách dạy Đạo Đức sử dụng hình tượng Thỏ con, bác Gấu, Sóc nâu, cùng bài học đơn giản, dễ hiểu như: Tới nhà bác Gấu, Thỏ con vô ý làm đổ bình mật ong. Thỏ con vội xin lỗi bác Gấu. Bác Gấu hết giận, còn cho Thỏ con ăn mật ong...

Những câu chuyện "Đi đến nơi về đến chốn", "Giữ yên lặng cho ông bà, cha mẹ nghỉ ngơi" hay "Trật tự khi nghe giảng"... được thể hiện qua các câu thơ dễ nhớ, dễ thuộc, đầy ý nghĩa.

Thời đó, thiếu thốn đủ kiểu, truyện tranh luôn được xếp vào loại xa xỉ phẩm". Và sách Đạo Đức, Tiếng Việt, Tập Đọc là những cuốn sách gối đầu giường của thế hệ 8x và 9x. Ai cũng đọc ngấu nghiến từng trang, từng chữ, đọc đi đọc lại đến nỗi thuộc luôn cả cuốn sách.