Saturday, November 24, 2018

[TRUYEN TRANH] - 7 VIÊN NGỌC RỒNG BẢN ĐẸP - TẬP 03- CHAP 30, 31, 32, 33, 34

Tập 3 - Chap 30 - Giao sữa
Tập 3 - Chap 31 - Phương pháp huấn luyện gian khổ của Kameshennin
Tập 3 - Chap 32 - Khai mạc Tenkaichi Budoukai!!
Tập 3 - Chap 33 - Hiệu quả bất ngờ của đợt huấn luyện
Tập 3 - Chap 34 - Người mạnh nhất thế giới

📖