Saturday, November 24, 2018

[TRUYỆN TRANH] - HESMAN TẬP 08 : THU PHỤC NGƯỜI THÚ


📖
Ban đầu NXB Mỹ Thuật HN kết hợp với NSX của phim hoạt hình Defender of the Universecủa Nhật để phóng tác truyện từ một số nhân vật của phim. Làm được 4 tập thì hai bên không hợp tác nữa nhưng NXB vẫn yêu cầu chú Hùng Lân viết tiếp, và tự chú đã xây dựng thêm hàng trăm tập và hàng chục nhân vật khác, phát triển tuyến nhân vật rất có chiều sâu như Gasgo, Kip, Laura…
Với 4 tập phóng tác từ phim thì không thể gọi đó là truyện VN được, nhưng với 155 tập còn lại thì rõ ràng Hesman xứng đáng là một bộ truyện made in Vietnam thuần túy.
Mình thích truyện của chú Hùng Lân ở chỗ nó tuy viễn tưởng nhưng rất thực tế, các nhân vật chính vẫn có thể chết và bị thay thế bởi những thế hệ tiếp theo khiến nội dung được xuyên suốt.