Sunday, April 12, 2020

😷😷 NGHỆ THUẬT VẼ TRANH ĐƯỜNG PHỐ VÀ ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS

Các nghệ sĩ trên khắp thế giới đang thể hiện  sự sáng tạo của họ  giúp tìm ra những cách mới để đối phó với tác động của đại dịch toàn cầu corona virus