Tuesday, February 19, 2019

[TRUYEN TRANH] - 7 VIÊN NGỌC RỒNG BẢN ĐẸP - TẬP 04 - CHAP 51-59Tập 4 - Chap 51 - Đại hội trong cơn nguy hiểm
Tập 4 - Chap 52 - Tiếp tục giao đấu
Tập 4 - Chap 53 - Đỉnh cao
Tập 4 - Chap 54 - Một cuộc phiêu lưu khác
Tập 4 - Chap 55 - Ruy băng đỏ
Tập 4 - Chap 56 - Tranh giành ngọc rồng
Tập 4 - Chap 57 - Đột kích tháp chỉ huy
Tập 4 - Chap 58 - Kẻ địch đáng sợ trong tháp chỉ huy

 Tập 4 - Chap 59 - Quái vật tầng 3!!

📖  Tập 4 - Chap 59 - Quái vật tầng 3!!


/////////////////

Tập 4 - Chap 52 - Tiếp tục giao đấu
/////////////


Tập 4 - Chap 53 - Đỉnh cao/////////////Tập 4 - Chap 54 - Một cuộc phiêu lưu khác


//////////////////


Tập 4 - Chap 55 - Ruy băng đỏ


/////////////////


Tập 4 - Chap 56 - Tranh giành ngọc rồng////////////////Tập 4 - Chap 57 - Đột kích tháp chỉ huy

//////////////////Tập 4 - Chap 58 - Kẻ địch đáng sợ trong tháp chỉ huy


///////////////////

  Tập 4 - Chap 59 - Quái vật tầng 3!!