Friday, February 15, 2019

[TRUYEN TRANH] - 7 VIÊN NGỌC RỒNG BẢN ĐẸP - TẬP 03- CHAP 35-44


Tập 3 - Chap 35 - Đối thủ của nhau
Tập 3 - Chap 36 - Trận đấu thứ nhất
Tập 3 - Chap 37 - Trận đấu thứ 2
Tập 3 - Chap 38 - Trận đấu thứ 3
Tập 3 - Chap 39 - Trận đấu thứ 4
Tập 3 - Chap 40 - Cái đuôi của Gokuu
Tập 3 - Chap 41 - Kuririn vs. Jackie Chun
Tập 3 - Chap 42 - Một trận đấu sảng khoái
Tập 3 - Chap 43 - Jackie Chun bí ẩn

Tập 3 - Chap 44 - Son Gokuu Vs. Namu

📖📖///Tập 3 - Chap 36 - Trận đấu thứ nhất
/////////////////////////


Tập 3 - Chap 37 - Trận đấu thứ 2

////////////


Tập 3 - Chap 38 - Trận đấu thứ 3
//////////////Tập 3 - Chap 39 - Trận đấu thứ 4/////////////////Tập 3 - Chap 40 - Cái đuôi của Gokuu


///////////////////////////
Tập 3 - Chap 41 - Kuririn vs. Jackie Chun


////////////////

Tập 3 - Chap 42 - Một trận đấu sảng khoái
///////////////

Tập 3 - Chap 43 - Jackie Chun bí ẩn


/////////////////


Tập 3 - Chap 44 - Son Gokuu Vs. Namu