Wednesday, December 2, 2020

NOIR & BLANC, TRUYỆN TRANH CỦA JOSEPH KENDY

NOIR & BLANC
Dessin & histoire : Joseph Kendy

bằng hình ảnh đầy màu sắc , Noir & Blanc, truyện tranh cho chúng ta   nhìn thấy khía cạnh mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ và những bất công dai dẳng cần phải được tháo bỏ trong chế độ chiếm hữu nô lệ ở Phi châu.

Joseph Kendy là một hoạ sỹ Haiti tài năng, người tạo ra tác phẩm nghệ thuật theo  yêu cầu khác nhau như quảng cáo, xuất bản.

Anh là một họa sĩ truyện tranh  kể những câu chuyện rực rỡ qua tranh vẽ  tuyệt vời và rất xúc động