Tuesday, October 13, 2020

👩‍🏫👩‍🏫...SÁCH TẬP ĐỌC TIỂU HỌC : TUYỂN CHON NHỮNG TÁC PHẨM KINH ĐIỂN NẰM SÂU TRONG KÝ ỨC 8x ĐỜI ĐẦU

 

 
CÔ GIÁO LỚP EM 
Nguyễn Xuân Sanh

Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “Chào cô ạ!”
Cô mỉm cười thật tươi

Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài

Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho


Nguồn: SGK Tiếng Việt 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002