Saturday, February 8, 2020

☔☔...BÊN ANH NẮNG RỒI À, .....BÊN EM THÌ VẪN MƯA...."BÊN ANH NẮNG RỒI À,
BÊN EM THÌ VẪN MƯA.
ANH THƯƠNG AI RỒI À,
CÒN EM THÌ VẪN CHƯA..." ... "
.
thơ Lạc Hi