Saturday, November 24, 2018

[TRUYEN TRANH] - 7 VIÊN NGỌC RỒNG BẢN ĐẸP - TẬP 02- CHAP 24, 25, 26, 27, 28, 29Tập 2 - Chap 24 - Muốn học võ với Kame sennin hả, có điều kiện đấy
Tập 2 - Chap 25 - Kẻ ganh đua đã xuất hiện rồi
Tập 2 - Chap 26 - Cô nàng kỳ lạ
Tập 2 - Chap 27 - Chỉ là Lunch hắt hơi thôi mà
Tập 2 - Chap 28 - Huấn luyện bắt đầu
Tập 2 - Chap 29 - Tìm viên đá có chữ Kame

📖