Friday, November 23, 2018

[TRUYEN TRANH] - 7 VIÊN NGỌC RỒNG BẢN ĐẸP - TẬP 02- CHAP 19, 20, 21, 22, 23

Tập 2 - Chap 19 - Rồng thần xuất hiện
Tập 2 - Chap 20 - Điều ước
Tập 2 - Chap 21 - Trăng tròn
Tập 2 - Chap 22 - Sự biến hóa khủng khiếp của Gokuu
Tập 2 - Chap 23 - Nhóm bạn chia tay

📖