Saturday, April 27, 2024

📸... BỐ CỤC ĐỂ CÓ BỨC ẢNH ĐẸP

Loạt ảnh thực tế minh hoạ dễ hiểu một số bố cục sáng tạo cơ bản trong nhiếp ảnh của NAG Partho

 Protim Bhowmick

 Cre: @xshwapno / Piklab

 

This Is The Newest Post