Thursday, July 22, 2021

🎨 ...TRUYỆN CẤP BA

T R U Y E N    T R A N H   C U A   G  IA _D I N H _G A I _N G U A 


Câu trích trong 2 tranh cuối là từ bài hát "Xuân Thì" của Phan Mạnh Quỳnh nhé anh em! Một bài hát hay về tuổi thanh xuân mà ko phải ai cũng biết
Bạn có đánh rơi điều gì trong những năm tháng ấy không?