Wednesday, July 14, 2021

💉 ...VACCINES SUMMARY CARDS: GIẢI NGỐ CƠ CHẾ CÁC VACCINE ĐÃ ĐƯỢC WHO CẤP PHÉP

MỘT SỐ FACT 

🔰
-AstraZeneca sử dụng vector là virus adeno mất khả năng sao chép của tinh tinh, dựa trên phiên bản suy yếu của virus adeno (virus cúm gây bệnh ở tinh tinh)
🔰
-Mỗi liều ModeRNA 0,5ml chứa 100ug mRNA COVID-19 (được bọc trong các hạt nano lipid).
Mỗi liều Pfizer           0,3ml chứa 30ug    mRNA COVID-19 (được bọc trong các hạt nano lipid).
🔰
vài tuần sau khi tiêm mũi đầu tiên, cơ thể mới sản sinh ra tế bào lympho T và lympho B có khả năng “ghi nhớ” cách chống lại virus.
Tế bào lympho B - tạo ra kháng thể, đồng thời cảnh báo các tế bào lympho T.
Tế bào lympho T - phá hủy các tế bào bị tổn thương trong cơ thể, đồng thời cảnh báo các bạch cầu khác.
🔰
trong các loại vaccine thì  mRNA không tiêm virus vào cơ thể. Gần như là an toàn hơn cả.
🔰
để đối phó tùm lum biến chủng alpha,  delta,  gamma, ... thì công nghệ mRNA là nhanh nhất do chỉ cần update mRNA để nó dạy lại cách tế bào của chúng ta cách tạo ra một protein ứng với biến chủng mới
🔰

với biến thể Delta , Pfizer và BioNTech cho biết hiệu quả vắc xin của họ cứ 2 tháng lại giảm đi khoảng 6%.
Hiệu quả bảo vệ của   Moderna giảm còn 76% , trong khi   Pfizer/BioNTech  là  42% . 2 loại vaccine này vẫn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhập viện do COVID
🔰
Kháng thể từ mũi tiêm COVID-19 của Sinovac sẽ mất dần sau khoảng 6 tháng
  16,9%  có kháng thể trung hòa trên ngưỡng do các nhà nghiên cứu đặt ra (dưới ngưỡng đó mức kháng thể được coi là thấp hoặc không thể phát hiện được), sáu tháng sau khi tiêm mũi thứ hai .
ko chắc Verocell ở VN có phải là loại này ko
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/antibodies-sinovacs-covid-19-shot-fade-after-about-6-months-booster-helps-study-2021-07-26/

                                       TIẾNG VIỆT  (English below)                                

                                       ENGLISH