Sunday, June 27, 2021

🌾...KINH NGHIỆM LẬP NGHIỆP TRỒNG RAU NUÔI GÀ : LIỆU CÓ ĐƠN GIẢN?


Còn trẻ, đầu có thể bay tới trời nhưng chân phải chạm đất
✍️the Story of Da Lat