Monday, May 10, 2021

👔 TIẾN SỸ VŨ THẾ DŨNG : THẾ NÀO LÀ TRANH LUẬN ĐÚNG ĐẮN?


VINFAST vs. Hoàng GoGo TV: Ai đang thắng trong cuộc tranh luận?
Bài này chỉ ra:
- Ngụy biện nâng cao quan điểm (độc nhất vô nhị trên thế giới)
- Văn hóa tranh luận
- Phân tích chiến lược tranh luận của Hoàng và Vinfast: ai thông minh và khoa học hơn?