Monday, September 23, 2019

🌾 CHUYỆN VỢ CHỒNG VÀ RUỘNG CÀY🌾

Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:

📖- - - - -
Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?
- - - - -

Ông chồng đọc xong trả lời

📖- - - - -
Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông
- - - - -

Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp

📖- - - - -
Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công
- - - - -

Ông chồng hồi đáp

📖- - - - -
Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không ?
- - - - -

Bà vợ rằng

📖- - - - -
Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công
- - - - -

Chồng bực mình
📖- - - - -
Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm cho trồng
- - - - -

Bà vợ chịu không nổi… gửi tiếp

📖- - - - -
Ông à… cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch… thế là xong
- - - - -

Ông chồng càng tức giận hơn

📖- - - - -
Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là… xong
- - - - -
Bà tiếp

📖- - - - -
Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!
- - - - -

Chồng nghe thế liền gởi lại

📖- - - - -
Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong
- - - - -

Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau

📖- - - - -
Luật mới ban hành ông biết ko?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông
- - - - -

Ông trồng thấy vậy biên thư lại cho vợ:

📖- - - - -
Thằng nào ra luật quá bất công
Cho dù quan bé tới quan ông
Ruộng ông mom men mà mò đến
Ông về đào bới cả tổ tông.
- - - - -

Bà vợ nhận được thư đập bàn 1 cái " rầm " gửi hỏa tốc cho chồng :

📖- - - - -
Cha này mộng mị hay nói ngông
Luật làng luật nước cứ như không
Đào bới mồ mã người ta biết
Ở tù mọt gông đó ông Nông !!!
- - - - -
Ông chồng nghe vậy cũng "giun kim" vội cầu hòa:


📖- - - - -
Luật làng luật nước xiết cổ ông
Bà ráng đợi chờ chớ ngóng trông
Dăm ba hôm nữa xong công chuyện
Ông về cày cấy thỏa ước mong
- - - - -

Bà nhà nhận được thư mừng quá để thư lên bàn chạy vội ra chợ mua đồ mới chờ chồng về , lá thư bị gió thổi bay ra cửa sổ rớt dưới tay thằng ăn trộm cằm lên đọc mừng húm thầm nghĩ

📖- - - - -
Nhà cửa bay giờ đã trống không
Tiện tay vào đó lấy vài đồng
Dăm ba bữa nữa chồng về đến
Ta còn cơ hội nữa hay không
- - - - -

Sau khi ăn trộm xong việc, ông chồng về tới nhà, bà vợ khóc lóc tỉ tê:

📖- - - - -
Tất cả cũng chỉ lỗi tại ông
Suốt ngày công việc cứ lông bông
Hôm nọ ăn trộm nó mò đến
Làm tôi khổ lắm ông biết không
- - - - -

Ông chồng nghe vợ nói thế vội dàn hòa.

📖- - - - -
Ông biết lỗi rồi có im không
Ông hứa sau này hết lông bông
Đám ruộng sau hè bị bỏ phí
Ông đây giống tốt thỏa sức trồng
- - - - -

Vợ thấy vậy hờn rỗi nói:

📖- - - - -
Nếu đã biết lỗi thì xin ông
Sau này đừng có mà lông bông
Đám ruộng lâu ngày đã cạn nước
Bây giờ ông có ta cùng trồng
- - - - -

Bà vợ đối lại:

📖- - - - -
Đó chính là do tội của ông
Cái tội suốt ngày cứ lông bông
Lỗi đây không phải do đám ruộng
Do mạ khô héo làm sao trồng?
- - - - -

Ông chồng liền đốp chát lại!

📖- - - - -
Mạ bà khô héo sao trách ông
Nước non cạn kiệt nứt cánh đồng
Không lo chăm sóc theo ngày tháng
Chớ trách sau này sáo sổ lồng
- - - - -

Bà vợ nói lại:

📖- - - - -
Tại sao con sáo lại sổ lồng?
Ông bảo: "Giữ đó ông gieo trồng"
Tui đã vâng lời ông giữ đó
Thiếu nước thì sao ruộng lên đồng
- - - - -

Ông chồng ko nói đc gì! Im ỉm gieo trồng với vợ! Sau 1 thơi gian suốt ngày cứ phải gieo giống, trồng trọt zới bà zợ già , ông trồng mới than rằng

📖- - - - -
Ruộng hoang bao năm ông gieo trồng
Biết bao giống tốt đổ xuống sông
Ước chi có được đám ruộng mới
Mạ xanh mươn mởn thoả sức trồng
- - - - -

Bà vợ nghe xong mặt đỏ rần rần, máu hoạn thư chạy khắp châu thân

📖- - - - -
Ruộng nhà không cấy định bỏ không
Sao không mưa móc mát cánh đồng
Ông mà mom mem ruộng hàng xóm
Tôi biến ông thành lão công công
- - - - -