Monday, July 15, 2019

⛈️⛈️ ...TRỜI THỦNG


Cơn mưa lớn ở HN chiều nay nhìn từ ngoài vào nó sẽ như thế này đây

NAG : HUNGLTMED