Monday, June 10, 2019

[TRUYEN TRANH] - 7 VIÊN NGỌC RỒNG BẢN ĐẸP - TẬP 05 - CHAP 67-74


Tập 5 - Chap 67 - Về hướng Tây
Tập 5 - Chap 68 - Nhà Buruma ở thành phố phía Tây
Tập 5 - Chap 69 - Buruma và Gokuu phần 2
Tập 5 - Chap 70 - Sai sót của Buruma
Tập 5 - Chap 71 - Phát hiện ra nơi ở của Kamasennin!
Tập 5 - Chap 72 - Chiến dịch tấn công mở màn của tướng Blue
Tập 5 - Chap 73 - Tính toán sai lầm của tướng Blue
Tập 5 - Chap 74 - Kho báu hải tặc


Tập 5 - Chap 68 - Nhà Buruma ở thành phố phía Tây


Tập 5 - Chap 69 - Buruma và Gokuu phần 2

Tập 5 - Chap 70 - Sai sót của Buruma


Tập 5 - Chap 71 - Phát hiện ra nơi ở của Kamasennin!
Tập 5 - Chap 72 - Chiến dịch tấn công mở màn của tướng Blue


Tập 5 - Chap 73 - Tính toán sai lầm của tướng Blue


Tập 5 - Chap 74 - Kho báu hải tặc