Friday, March 29, 2019

🦗🦗...GRASSHOPPER’S DREAM CAFE , AURAJI RAIL BIKE ROUTE , JEONGSEON, SOUTH KOREA.
Dùng bữa bên trong một cặp đầu máy hình con châu chấu tại một quán cà phê Hàn Quốc


Grasshopper's Dream là một quán cà phê thiết kế mô phỏng châu chấu đôi nằm dọc theo tuyến đường xe đạp Auraji nổi tiếng gần Jeongseon, Hàn Quốc.
Những chiếc xe lửa màu xanh lá cây được chuyển đổi và xếp chồng lên nhau được đặt gần ga tàu Gujeol-ri, và mỗi chiếc đều được trang bị chân kim loại nhô ra và râu mỏng.
Hai địa danh khác dành cho người đi xe đạp cũng nằm gần quán cà phê - một cặp cá lớn không kém và một cặp châu chấu khác có vẻ ngoài hoạt hình hơn nhiều.