Thursday, February 21, 2019

[TRUYEN TRANH] - 7 VIÊN NGỌC RỒNG BẢN ĐẸP - TẬP 05 - CHAP 60-66

 Tập 5 - Chap 60 - Ninja Murasaki
Tập 5 - Chap 61 - Đòn phòng thủ Tatami bốn-một-phần-hai
Tập 5 - Chap 62 - Nguy hiểm! Bushin No Jutsu
Tập 5 - Chap 63 - Android số 8
Tập 5 - Chap 64 - Tầng 5 - Siêu quái vật Buyon!!
Tập 5 - Chap 65 - Cách hạ Buyon
Tập 5 - Chap 66 - Ngày tàn của tháp chỉ huy

📖/////////////////////
Tập 5 - Chap 61 - Đòn phòng thủ Tatami bốn-một-phần-hai

////////////////////
Tập 5 - Chap 62 - Nguy hiểm! Bushin No Jutsu
////////////////Tập 5 - Chap 63 - Android số 8////////////////////


Tập 5 - Chap 64 - Tầng 5 - Siêu quái vật Buyon!!


//////////////////


Tập 5 - Chap 65 - Cách hạ Buyon


//////////////////


Tập 5 - Chap 66 - Ngày tàn của tháp chỉ huy