Sunday, February 10, 2019

📈📉...ANH VỚI EM NHƯ HAI ĐƯỜNG TIỆM CẬN..., ĐI BÊN NHAU MÃI ĐẾN VÔ CÙNG... . CÀNG ĐI MÃI CÀNG GẦN NHAU THẦM LẶNG MÀ CHẲNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC MỘT ĐIỂM CHUNG.

📖.
Loại 1: MỐI TÌNH TIẾP TUYẾN

 Loại này hẹn hò một lần để rồi thôi. Tuy nhiên đừng bỏ cuộc, được hẹn hò là tốt roài.
Cách trị: Xét phép chiếu vuông góc thẳng vào em, đời này ta và em làm một.

📖
Loại 2: MỐI TÌNH SONG SONG

 Loại này khá buồn vì chẳng giống nhau gì hết, bị xa lánh.
Đừng buồn,hãy tịnh tiến từng sở thích của em trùng sở thích của bạn ý.
Sau khi tịnh tiến tất cả các điểm, hai đường thẳng song song sẽ trùng nhau đôi ta hoà làm một.
📖
Loại 3: MỐI TÌNH TIỆM CẬN
 Khá bực, gần nhau đến mức không thể gần hơn được nữa rồi.
]Sát nhau đến mức không thể sát hơn được nữa rồi nhưng vẫn tách nhau.
Kiểu này có mà kiếp sau (lim đến vô cùng) mới gặp được.
Cách trị: Thay đổi ngay lập tức toàn bộ cách cưa cẩm,thay đổi hệ số góc của đường thẳng chắc chắn phải cắt được đồ thị ít nhất một lần!