Wednesday, November 21, 2018

[TRUYEN TRANH] - 7 VIÊN NGỌC RỒNG BẢN ĐẸP - TẬP 01- CHAP 11, 12, 13, 14

Tập 1 - Chap 11 - Gyuumao của núi Prypan
Tập 1 - Chap 12 - Thỉnh cầu Kamesennin
Tập 1 - Chap 13 - Bashowsen của Kamesenin
Tập 1 - Chap 14 - Tuyệt chiêu Kamehameta của Kamesennin
📖