Monday, November 19, 2018

[TRUYEN TRANH] - 7 VIÊN NGỌC RỒNG BẢN ĐẸP - TẬP 01- CHAP 6,7,8,9,10


 • Tập 1 - Chap 6 - Oolong vs Son Gokuu
  Tập 1 - Chap 7 - Yamucha và Puerh
  Tập 1 - Chap 8 - Yamucha Đối thủ nguy hiểm
  Tập 1 - Chap 9 - Ngọc rồng gặp nguy
  Tập 1 - Chap 10 - Kế hoạch trộm tuyệt hảo
 • 📖
 •