Sunday, November 18, 2018

[TRUYEN TRANH] - 7 VIÊN NGỌC RỒNG BẢN ĐẸP - TẬP 01 - CHAP 1, 2, 3, 4, 5


 • Tập 1 - Chap 1 - Buruma và Songokuu
 • Tập 1 - Chap 2 - No ball
 • Tập 1 - Chap 3 - Gokuu tới bãi biển
 • Tập 1 - Chap 4 - Kintoun của Kamesenin
 • Tập 1 - Chap 5 - Oolong xuất hiện
 • Tập 1 - Chap 6 - Oolong vs Son Gokuu
 • Tập 1 - Chap 7 - Yamucha và Puerh
 • Tập 1 - Chap 8 - Yamucha Đối thủ nguy hiểm
 • Tập 1 - Chap 9 - Ngọc rồng gặp nguy
 • Tập 1 - Chap 10 - Kế hoạch trộm tuyệt hảo
 • Tập 1 - Chap 11 - Gyuumao của núi Prypan
 • Tập 1 - Chap 12 - Thỉnh cầu Kamesennin
 • Tập 1 - Chap 13 - Bashowsen của Kamesenin
 • Tập 1 - Chap 14 - Tuyệt chiêu Kamehameta của Kamesennin

📖


//////

///
///