Wednesday, August 29, 2018

🥅🥅⚽...BÀN THẮNG ĐỂ ĐỜI CỦA MINH VƯƠNG

PARK
.

THỜI ĐÃ THẾ, THẾ THỜI PHẢI THẾ..
.

 CHÚNG TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU MÀ TONI KROOS VÀ CÁC ĐỒNG ĐỘI Ở ĐỘI TUYỂN ĐỨC KHÔNG LÀM ĐC. GHI BÀN VÀO LƯỚI JO HYEON-WOO.