Saturday, July 21, 2018

🌜🌛 TRUNG THU
Người ta bảo bánh Trung Thu vốn là bánh của Tàu. Người ta kể vanh vách sự tích ông Chu Nguyên Chương, ông Lưu Bá Ôn dấy binh khởi nghĩa, để truyền tin bí mật cho nhân dân, các ông nghĩ ra cách làm một loại bánh có nhân đặc, rồi nhét giấy vào, lẫn trong mứt bí, lạp xưởng, thịt mỡ,… Sau này, người Trung Quốc vẫn dùng bánh nướng, bánh dẻo để kỷ niệm sự kiện khởi nghĩa vào đêm trăng rằm tháng Tám ấy. Chẳng rõ thực hư thế nào, chỉ biết có những món ăn một khi đã vượt qua giá trị ẩm thực để nhập thân vào giá trị truyền thống, thì tuyệt nhiên không cần rạch ròi ranh giới, xuất xứ. Ta hãy cứ hiểu với nhau, bánh Trung Thu nguồn gốc là từ Tết Trung Thu. Có Tết Trung Thu sẽ có bánh Trung Thu.