Friday, July 27, 2018

🥤🥤...NẾU NGUYÊN LIỆU CHIẾM 50% GIÁ VỐN THÌ KHI MỞ RỘNG SẼ LỖ"NẾU NGUYÊN LIỆU CHIẾM 50% GIÁ VỐN THÌ KHI MỞ RỘNG SẼ LỖ"
📖
 - Bạn còn nhớ câu nói của Shark Phú khi biết được thông tin: "1 cân gạo làm ra 2,3 kg bún" của Nguyễn Bính?
Vậy cấu trúc giá, cấu trúc chi phí là gì & làm sao để tính hợp lý?
Cấu trúc giá, cấu trúc chi phí hiểu đơn giản là tỷ lệ phân bổ % những khoản liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.
VD: Có thể chia các loại chi phí trên 1 sản phẩm như sau:
1. Chi phí nguyên vật liệu
Chi phí này bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệt phụ, các chất phụ gia, chi phí nhiên liệu...
2. Chi phí quản lý nhân sự
Bao gồm tiền lương cho nhân công, cho nhân sự quản lý, tiền thưởng, các khoản bảo hiểm, phụ cấp...
3. Chi phí vận chuyển, thu hồi
4. Chi phí phân phối, trưng bày
5. Chi phí quảng cáo, marketing
6. Chi phí khác...
Với 1 số ngành nghề đặc thù sẽ có thêm một số chi phí nhỏ khác. Việc phân bổ cấu trúc giá, chi phí hợp lý sẽ giúp bạn cân đối được doanh thu và chi phí, nếu có mở rộng quy mô vẫn có thể thu lời.
Ví dụ minh hoạ của cấu trúc chi phí trong một lon nước. Cùng tham khảo!
Nguồn: VSMCamp 2016
.