Monday, July 23, 2018

🏥🏥...KIỂM TRA CTY CÓ ĐÓNG ĐỦ BHXH BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO BẠN KO?Truy cấp link: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/
📖
Năm 2010, tôi bắt đầu đóng BHXH, được khoảng 1 năm, sau đó tôi nghỉ sinh liền 2 đứa con. Năm 2015 tôi bắt đầu đi làm lại và được yêu cầu lấy sổ BHXH về để nối sổ. Nhưng vì đó là công việc không phù hợp với chuyên môn, tôi xác định là làm tạm thời đợi đến khi xin được việc phù hợp nên không tìm hiểu và không lấy sổ về nộp cho công ty. Hiện nay tôi đã tìm được việc phù hợp với chuyên môn và xác định làm lâu dài nên có quay lại công ty cũ để hỏi xin lại sổ nhưng công ty cũ trả lời là lâu quá rồi, hơn 5 năm nên không có biết. Vậy tôi phải làm thế nào để xin được sổ gốc và kiểm tra xem công ty mà tôi làm việc năm 2015 có đóng bảo hiểm xã hội cho tôi không, vì ở công ty đó tôi cũng làm 1 năm và tháng nào cũng trừ 10,5% lương để đóng BHXH.

🗣️
Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Với trường hợp của bạn Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:
Căn cứ Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định đối tượng đóng BHXH như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
c) Cán bộ, công chức, viên chức;

……………………….”

Do đó, khi bạn tham gia hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên với doanh nghiệp thì bạn sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định:

“Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

…………………………..”

Vì vậy, khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ hoàn thành các thủ tục thanh lý hợp đồng và trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn.

Trường hợp bạn nghỉ việc tại doanh nghiệp thứ nhất mà không nhận lại sổ bảo hiểm xã hội thì bây giờ bạn có thể đến doanh nghiệp để xin lại sổ BHXH. Nếu doanh nghiệp đã chốt và gửi sổ BHXH đến cơ quan bảo hiểm xã hội thì bạn có thể đến đó để lấy sổ về. Nếu doanh nghiệp làm mất sổ BHXH của bạn thì bạn có thể yêu cầu doanh nghiệp xin cấp lại sổ bảo hiểm cho mình đồng thời chốt sổ.

Để tra cứu cứu thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội ở công ty thứ hai thì bạn liên hệ với công ty thứ hai hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty này đóng bảo hiểm xã hội. Nếu công ty này có đóng bảo hiểm cho bạn thì bạn cần nộp sổ bảo hiểm cho công ty để chốt sổ cho mình.

Sau khi hoàn tất những thủ tục trên thì bạn có thể tiếp tục đóng BHXH tại công ty đang làm việc.