Sunday, June 10, 2018

🕊️🕊️..ĐẠO ĐỨC , LƯƠNG TÂM, TÌNH YÊU, LÝ TRÍ : ĐÂU LÀ SỰ LỰA CHON CỦA BẠN ?

ĐẠO ĐỨC và LƯƠNG TÂM
Đạo đức giống như ông thầy, giúp ta phân biệt tốt xấu đúng sai. Đạo đức dạy ta rèn luyện cá nhân, trong đó việc học tập các đức tính, sống một cách tốt đẹp
Lương tâm như ông quan tòa, như tiếng nói bên trong đầy quyền uy chỉ dẫn, thôi thúc con người ta làm những điều tốt, ngăn cản, chỉ trích làm những điều xấu.
Khi con người làm những điều xấu, độc ác thì lương tâm cắn rứt. Trái lại khi cá nhân làm những điều tốt, cao thượng thì lương tâm thanh thản

Lương tâm giúp ta không thực hiện các lựa chọn sẽ khiến bạn trượt xuống vực sâu hoặc phải canh cánh trong lòng cả đời.


TÌNH YÊU
Tình yêu giúp ta có thể vẫn happy, hài lòng, và kiên trì với lựa chọn của bạn dù khó khăn tới đâu. Nếu ta đặt niềm tin vào trái tim, nó sẽ giúp ta thoát khỏi các lựa chọn có lợi nhưng đầy chán chường.

LÝ TRÍ
Lý trí giúp ta thoát khỏi các lựa chọn ngu ngốc, ảo tưởng - nhưng có lẽ chỉ nên dừng lại đấy. Sử dụng lý trí quá mức có thể giúp bạn có được sự lựa chọn có lợi nhất, nhưng không hạnh phúc nhất và không bền vững nhất.


PHẢI LỰA CHỌN THẾ NÀO?
Đặt lên bàn tất cả các lựa chọn bạn có và hãy để lý trí giúp bạn gạt đi các lựa chọn ngu ngốc, cho phép đạo đức chiến thắng trong việc gạch bỏ các lựa chọn có lợi và follow your heart trong các lựa chọn còn lại.

📖
theo NGAO  TẤN