Thursday, March 29, 2018

💸 💸 ...LƯƠNG GROSS LỢI HAY LƯƠNG NET LỢI?Lương net: là lương Bạn nhận về, ko cần care các khoản khác.

Lương Gross: là lương Bạn nhận, trong đó bao gồm 10,5% lương đóng BHXH, BHYT, BHTN dựa trên lương basic, Thuế TNCN và công đoàn nữa.

Giả dụ Lương Gross 20 chai thì cách tính Lương Net như sau :
  • Lương GROSS 20,000,000
  • Bảo hiểm xã hội (8%)1,600,000
  • Bảo hiểm y tế (1.5%)300,000
  • Bảo hiểm thất nghiệp (1%)200,000
  • Thu nhập trước thuế17,900,000
  • Giảm trừ gia cảnh bản thân 9,000,000
  • Giảm trừ người phụ thuộc (ví dụ 1 người phụ thược) 3,600,000
  • Thu nhập chịu thuế 5,300,000
  • Thuế thu nhập cá nhân (*)280,000
  • Lương NET 17,620,000
http://luong.hvmark.com/


http://aao-hcmutvn.rhcloud.com/salary.html


Thường trả lương Gross là những công ty làm ăn đàng hoàng và minh bạch.

Khi hợp đồng là lượng Gross, luật quy định cụ thể trách nhiệm của mỗi bên trong đóng BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn và Thuế TNCN. Bạn lấy lương Gross - trách nhiệm mình phải đóng = lương thực nhận hàng tháng. Khi có vấn đề về thai sản, tai nạn lao động, mất sức lao động, thất nghiệp, thì bạn hưởng được quyền lợi trên số lương Gross mà bạn đóng và Công ty bạn đồng chi trả.

Còn lương NET thì sao?
1️⃣Trường hợp 1: Với công ty đoàng hoàng, họ sẽ dựa vào lương NET ký hợp đồng với bạn, quy ra lương Gross và đăng ký với cơ BHXH mức lượng này và trả cho bạn tất cả (về bản chất thì chẳng khác với lương NET ở trên)

2️⃣Trường hợp 2 (chắc là nhiều): Họ ký với bạn lương NET và hàng tháng bạn nhận đúng như vậy. Nhưng họ sẽ đăng ký với cơ quan BHXH mức lương rất thấp và họ sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN,… rất thấp và khi bạn gặp vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, thai sản, thất nghiệp và phát hiện ra sự thật phủ phàng.


Tóm lại, về bản chất lương GROSS là công bằng và minh bạch nhất. Lương NET chỉ là một term để dễ đàm phán khi tuyển dụng mà thôi.

Lương Gross và Net đều có những mục đích khác nhau. Các bạn ứng viên có thể deal lương NET để biết chính xác số đem về nhà ngay tại thời điểm deal lương. Tuy nhiên, về phía công ty, việc quy định lương GROSS sẽ mang tính công bằng cho lương theo vị trí công việc. Nếu cùng một mức lương gross cho một công việc như nhau, anh phải nuôi người thân nhiều hơn tôi thì anh sẽ có net mang về nhà nhiều hơn do chứng minh được phần giảm trừ gia cảnh trong thu nhập của anh, tôi chỉ nuôi bản thân tôi thì tôi sẽ mang về nhà ít hơn anh. Và khi xét trong công việc, công ty vẫn trả công lao động cho vị trí đó như nhau


💸 💸


ANPHABE,