Sunday, January 15, 2017

Hand gestures : vận dụng cử chỉ điệu bộ ngôn ngữ cơ thể vào trong bài thuyết trình

MỘT, HAI, BA ...


CÓ CHÚT XÍU THÔI ...

HÃY NGHE TÔI

MỌI THỨ 


NHỎ\ - VỪA - LỚN 

ĐỂ TÔI NÓI CÓ CHÚT XÍU 


BẠN 


TÔI


 CÁI NÀY - CÁI KIA 


CHÚNG TA HÃY HỢP TÁC

CHÚNG TA HÃY QUYẾT TẤM 


 HÃY YÊN LẶNG