Saturday, January 18, 2014

[photography] - 21 tư thế tạo dáng chụp ảnh cơ bản : TẬP THỂ/ĐỒNG ĐỘI/GIA ĐÌNH