Monday, December 17, 2012

Huy Đức - BÊN THẮNG CUỘC - Cuốn 1: Giải PhóngCuốn sách này phải được phổ biến tới đông đảo bạn đọc quan tâm --- giờ mới có cuốn 1: Giải phóng, cuốn 2 có thể ra trong quí I năm 2013.

.
 Bản pdf đọc tốt hơn, down ở đây.