Sunday, July 15, 2012

Ngụy Bửu Danh - 10 bước xây dựng công việc kinh doanh trên Internet


Mục lục:
Bước 1: Sắp xếp các ý tưởng
Bước 2: Giải quyết các vấn đề pháp lý
Bước 3: Lựa chọn tên miền
Bước 4: Chọn lựa web hosting
Bước 5: Thiết kế website
Bước 6: Quảng bá website cho cộng đồng
Bước 7: Xử lý phản hồi sau khi web đã hoạt động
Bước 8: Xây dựng danh sách khách hàng & chiến lược chăm sóc
Bước 9: Kiểm soát dòng tiền
Bước 10: Copy & Paste công việc kinh doanh